Medical Specialist Medical Services

RyggInstitutet

RyggInstitutet

Kvalitet
Rygginstitutet har alltid strävat efter att kunna erbjuda sina kunder en bra kvalitet på den rehabilitering och deutredningar som genomförs. Hösten 1999 valde vi att certifiera vårt kvalitetssystem och vi uppfyller nu kraven i ISO 9001:2008.
Att kvalitetssäkra verksamheten innebär att man systematiskt planerar och genomför åtgärder för att uppfylla kundbehoven som kan vara både uttalade och underförstådda. Grundtanken i hela kvalitetssäkringen är ständiga förbättringar genom ständig utvärdering vilket byggs in i systemet.
Initialt hade Rygginstitutet riksavtal och utförde samma tjänster på alla institut i Sverige. Idag när landstingen blivit vår största beställare har vi fått övergå till en projektorganisation där varje avtal styrs av sin egen process baserade på kraven i det unika avtalet. I den omställning som varit har Rygginstitutet bibehållit den röda tråden och erfarenheten från de drygt 50 år som verksamheten bedrivits. Detta garanterar att våra kunder får en god kvalitet på de tjänster som vi levererar.
Som en del i vårt ständiga förbättringsarbete är vi idag med i nationella smärtregistret (NRS) där våra resultat jämförs med andra verksamheter i hela Sverige som arbetar med smärtpatienter. Vi är stolta över att vi på merparten av de resultatvariabler som följs upp ligger i toppen och över riksgenomsnittet. Vi finner en stolthet i att för våra kunder redovisa resultatet av våra insatser och välkomnar frågor om våra resultat

Contact Details

Contact: Nick Bajaj

Address: Institutsvägen 8 SUNDSVALL
SUNDSVALL -856 43, sweden, Sweden

Phone: 060-64 73 00, Fax: 060-64 73 01

Website: www.rygginstitutet.se

Business Ratingrate this

0 People Rated

Tags:

Rygg, Ryggklinik, ryggspecialist ,

Please complete form below to contact

Name:*  
Email:*  
Phone:  
Subject:*  
Message:*  
Enter total of * 7+0=
   
     
photos not found!
Login or Sing-up to post review business.

Mobile Alert

Mobile Alert has been in operation since January 2014. Personal Emergency devices is all we do. Our focus is on the ones that work anywhere, not just within the home. All Mobile Alerts use a SIM card, offer 2-way voice communication, access GPS location, come wi read more...

Ripped Gym

Located in Hmapton Park ripped gym now a 24/7 establishment is home to some of the most modern and user friendly equipment and free weights available. Come in to get a fantastic deal to better your life and get healthy. read more...

Helen King Hearing Solutions

Helen King Hearing Solutions is independently owned and operated by Helen King who is one of the longest serving providers of hearing services in Canberra. Helen King has been helping people with hearing problems for close to three decades. Helen is the sole own read more...

Advanced Plastic and Cosmetic Surgery

The team at Advanced Plastic and Cosmetic Surgery is constantly prepared to give answer of any inquiry with respect to your surgery. We are focused on rendering sympathetic and skillful consideration in your excursion to accomplish your objective.We Provi read more...

Aveley Clinical Psychology

Aveley Clinical Psychology is committed to help patients come out mental health problems and lead normal life after treatment. Our Clinical Psychologists in Perth expertise in anxiety, depression, mood and personality treatment using reliable therapies and progr read more...